Purmo skriftskola

Anmäl dig till skriftskolan genom att fylla i uppgifterna nedan. Ange både mammas och pappas adressuppgifter även om de är samma.
 
  (*=Obligatoriskt fält)
(!=Bekräftar uppgiften)
Purmo lägerskriftskola sommaren 2019
   
Beskrivning: Skriftskolan inleds 2.12.2018 kl. 10 med familjegudstjänst i kyrkan.
Under vintern 2018-2019 hålls lektioner under vissa lördagar.
Läger på Pörkenäs 24-31.7.2019
Konfirmationen blir i Purmo kyrka men datumet är ännu oklart.
Börjar: 02.12.2018 kl. 10:00
Slutar: 31.07.2019 kl. 16:00
Plats: Purmo och Pörkenäs
Förnamn
*
Efternamn
*
Personbeteckning
*
Födelsetid
*
Näradress
*
Postnummer
*
Ort
*
E-post
*
Mobil/Tel.
*
Allergier
 
Dieter
 
Läs-/skrivsvårigheter?
 
Övrig information
 
TILLÅTELSE
Det brukar vara roligt att fotografera under ett skriftskolläger, och ibland kan det vara aktuellt att publicera foton på församlingens webbsida eller facebooksida.
Får konfirmanden finnas med på foton som publiceras?
  Ja
Nej
De inomkyrkliga väckelserörelserna brukar ibland be om konfirmandernas adresser för att skicka ut sina tidningar.
Får församlingen ge ut adressen?
  Ja
Nej
VÅRDNADSHAVARNAS UPPGIFTER
Mammas förnamn
 
Mammas efternamn
 
Mammas näradress
 
Mammas postnummer
 
Mammas postadress
 
Mammas telefonnummer
 
Mammas E-post
 
Pappas förnamn
 
Pappas efternamn
 
Pappas näradress
 
Pappas postnummer
 
Pappas postadress
 
Pappas telefonnummer
 
Pappas E-post
 
Elektronisk fakturerings-adress
*
 
Vid frågor om skriftskolan kontakta Tomas Portin på e-post tomas.portin@evl.fi eller tel. 040 3100 461.