Hakeminen päiväkerhoon kaudelle 2018-2019

Hakeminen Mäntsälän seurakunnan syksyllä 2018 alkaviin päiväkerhoryhmiin tapahtuu tämän lomakkeen kautta. Kerhokaavake toimii samalla kerhon turvatietolomakkeena, siksi on tärkeää täyttää kaikki kohdat huolellisesti. Kaikki paikkaa hakeneet saavat vahvistuksen ryhmään pääsemisestä. Myönnetty kerhopaikka on sitova. Mikäli perheen tilanne muuttuu myöhemmin, tulee kerhopaikka peruuttaa varhaiskasvatuksen toimistoon p. 040 743 3256 tai piia.muurikainen@evl.fi
 
  (*=Tieto vaaditaan)
(!=Tieto vahvistetaan)
Valitse ryhmä* 1. Ryhmätoive
  2. Ryhmätoive
  3. Ryhmätoive
    Ryhmien tiedot
2013-2014-syntyneet MA ja KE 12.30-14.30 Liikuntapainotteinen kerho
Alkaa: 13.08.2018 klo 12:30
Loppuu: 15.05.2019 klo 14:30
Sijainti: Wanha/Koivula
Osallistumismaksu: 50.00 €

2013-syntyneet MA ja KE 9-12
Alkaa: 13.08.2018 klo 09:00
Loppuu: 15.05.2019 klo 12:00
Sijainti: Koivulan kerhotalo
Osallistumismaksu: 50.00 €

2014-2015-syntyneet TI ja PE 13-15.30
Alkaa: 14.08.2018 klo 13:00
Loppuu: 17.05.2019 klo 15:30
Sijainti: Koivulan kerhotalo
Osallistumismaksu: 50.00 €

2014-syntyneet TI ja PE 9-11.30 (2 ryhmää)
Alkaa: 14.08.2018 klo 09:00
Loppuu: 17.05.2019 klo 11:30
Sijainti: Koivulan kerhotalo
Osallistumismaksu: 50.00 €

2015- alkuvuodesta 2016- syntyneet TI ja TO 9-11
Alkaa: 23.10.2018 klo 09:00
Loppuu: 16.05.2019 klo 11:00
Sijainti: Koivulan kerhotalo
Osallistumismaksu: 50.00 €

2015-syntyneet MA ja KE 9-11
Alkaa: 13.08.2018 klo 09:00
Loppuu: 15.05.2019 klo 11:00
Sijainti: Koivulan kerhotalo
Osallistumismaksu: 50.00 €

Hyökännummi 2013-2015-syntyneet MA ja KE 9-11.30
Alkaa: 13.08.2018 klo 09:00
Loppuu: 15.05.2019 klo 11:30
Sijainti: Hyökännummen kerhotalo
Osallistumismaksu: 50.00 €
RYHMÄ TÄYNNÄ, ILMOITTAUTUMINEN VARASIJALLE

Numminen 2013-2015-syntyneet TI ja PE 9-11.30
Alkaa: 14.08.2018 klo 09:00
Loppuu: 17.05.2019 klo 11:30
Sijainti: Nummisten seurojentalo
Osallistumismaksu: 50.00 €
Lapsen tiedot
Etunimi
*
Sukunimi
*
Henkilötunnus
*
Lähiosoite
*
Postinumero
*
Postitoimipaikka
*
Huoltajan tiedot
Huoltajan nimi
*
Huoltajan puhelinnumero
*
Sähköpostiosoite
*
Laskutussähköpostiosoite
*
2. huoltajan nimi
 
Huoltajan puhelinnumero
 
Muut tiedot
Allergiat ja erityisruokavaliot
 
Lapsen terveydentila (sairaudet, lääkitys)
 
Muuta huomioitavaa (esim. tuen tarve, kerhokaveritoive)
 
Onko lapsi ollut aiemmin kerhossa tai päivähoidossa? Missä?
 
Käykö lapsi yhtäaikaisesti kunnan kerhossa? Kerhoaika?
 
Hoitajan nimi, mikäli lapsi on päivähoidossa
 
Hoitajan puhelinnumero
 
Lapsen varahakija
 
Varahakijan puhelinnumero
 
2. varahakija
 
Varahakijan puhelinnumero
 
Kuvauslupa
* Lasta saa kuvata kerhon omaan käyttöön
Lasta saa kuvata tiedotuskäyttöön seurakunnan facebook-sivuilla
Lasta saa kuvata tiedotuskäyttöön seurakunnan nettisivuilla
Lapsen askarteluja saa kuvata tiedotuskäyttöön
Lasta saa kuvata tiedotuskäyttöön, mikäli kasvot eivät näy kuvassa
Lasta ei saa kuvata ollenkaan
Tietoja sisarusalennusta varten
Seurakunnan päiväkerhossa olevien sisarusten nimet
 
 
Hakemuksen tiedot ovat luottamuksellisia. Niitä käytetään vain tämän ryhmän toiminnassa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tiedot tallennetaan sähköiseen rekisteriin ja kerhon ohjaajalle tulostetaan kaavakkeesta yksi kappale. Ohjaajilla on vaitiolovelvollisuus lapsen ja perheen asioissa. Tulostetut kerhokaavakkeet hävitetään kerhokauden päättyessä.