Beställ ämbetsbevis

Ämbetsbeviset är vanligtvis kostnadsbelagt
 
  (*=Obligatoriskt fält)
(!=Bekräftar uppgiften)
Ämbetsbevis
   
Börjar: 15.05.2018 kl. 00:00
Församling, från vilken ämbetsbeviset beställs *
  Karleby svenska församling
Kokkolan suomalainen seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta
Beställning av ämbetsbevis för
Förnamn
*
Efternamn
*
Födelsedatum
 
Födelsehemkommun
 
Nuvarande / sista hemkommun
 
Personens tillstånd
  levande
död
Ifall personen är avliden, dödsdatum
 
För vilket ändamål
  Bouppteckning
Bank
Försäkringsbolag
Lagfart
Övrigt ändamål
Ifall du valde Bouppteckning ,efter vem görs bouppteckningen ?
 
Ifall du valde Annat ändamål, skriv texten här
 
Tilläggsuppgifter som underlättar utfärdandet av ämbetsbeviset
Flyttat till församlingen
Varifrån?
 
När?
 
Flyttat från församlingen
Vart?
 
När?
 
Före detta efternamn
 
Tilläggsuppgifter (t.ex. makens/makans namn)
Ämbetsbevisens antal och annan information
Ämbetsbevisets språk
  Svenska
Finska
Förutom de grundläggande personuppgifterna behövs även följande
  Civilstånd
Nuvarande maka/make
Tidigare makar
Kyrkliga förrättningar
Barn
Barnbarn
Föräldrar
Far-och morföräldrar
Syskon
Beställarens uppgifter
Beställarens namn
 
FO-nummer (ifall beställaren är ett företag)
 
Telefon
 
Leveransadress för ämbetsbeviset
Gatuadress
 
Postnummer
 
Ort
 
Faktureringsadress
Gatuadress
 
Postnummer
 
Ort
 
E-post
*
 
Personuppgifterna samlas in på grund av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt centralregistret används endast till överenskommet ändamål.Centralregistret överlåter inga uppgifter till utomstående.